23 กย 2017 - 07:47 PM
งานฉีดพลาสติก PDF Print E-mail
โพสโดย Administrator   
11 กย 2008 - 08:36 PM
Article Index
งานฉีดพลาสติก
Page 2
เครื่องฉีดพลาสติก

การแปรรูปพลาสติกโดยวิธีการฉีดนั้น จะทำจากสารพลาสติกที่เป็นเม็ดหรือเป็นผง ซึ่งอาจจะเป็น เทอร์โมพลาสติก เทอร์โมเซตติ้ง หรืออีลาสโตเมอร์ ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของเครื่องฉีดที่จะดัดแปลงให้เหมาะสมกับพลาสติกชนิดต่าง ๆ สำหรับเทอร์โมพลาสติก นั้นเมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัวและเหลวแล้วฉีดอัดลงในแมพิมพ์โดยแรงดันไฮดรอลิค สามารถนำไปแปรรูปได้หลายครั้ง ตามท้องตลาด จะมีทั้งเป็นสีธรรมชาติของพลาสติกเองและแบบผสมสี พร้อมทั้งเติมสารผสมหรือสารนำร่องที่แตกต่างกันก็อยู่ที่โครงสร้างของพลาสติกนั่นเองส่วนเทอร์โมเซตติ้ง เมื่อได้รับความร้อนแล้วจะแข็งตัวละไม่สามารถนำไปหลอมให้เหลวได้อีกและราคาเครื่องฉีดชนิดนี้ราคาจะสูงกว่าเครื่องฉีดแบบเทอร์โมพลาสติก

เครื่องฉีดพลาสติก (Injection Moulding Machine)

ในการทำงานฉีดพลาสติก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทอร์โมพลาสติกนั้น มีบริษัทที่ผลิตเครื่องฉีดออกมาจำนวนมากมายหลายแบบ  ซึ่งไม่สามารถนำเอาแต่ละแบบมาแสดงในที่นี้ได้หมดในหลักการแล้วเครื่องฉีดพลาสติกทั้งหลายจะแตกต่างกันเฉพาะรูปแบบ วัสดุที่ใช้ ระบบส่งกำลัง ส่วนจุดมุ่งหมายในการนำมาใช้งานนั้นจะคล้ายคลึงกันมาก เครื่องฉีดพลาสติกแบ่งตามลักษณะของทิศทางการฉีดได้ รูปแบบ คือฉีดพลาสติกแบบA  เป็นแบบทำงานตามแนวนอนพลาสติกไหลเข้าแบบเป็นเส้นตรงตามแนวนอน ตั้งฉากกับระนาบของแม่พิมพ์โดยชุดฉีดและหน่วยเปิด-ปิดแบบ อยู่ในทิศทางเดียวกัน แบบนี้จะเป็นแบบที่นิยมใช้กันมากที่สุด

พลาสติกแบบB  เป็นแบบหัวฉีดอยู่ในแนวตั้งแต่พลาสติกไหลเข้าแม่พิมพ์ในแนวนอน โดยพลาสติกเหลวที่ออกจากกระบอกสูบในแนวดิ่ง แล้วจะเปลี่ยนทิศทางไป 90 องศา ไปอยู่ในแนวนอนและไหลเข้าแบบในแนวตั้งฉากกับระนาบของแม่แบบเช่นเดียวกับแบบ ส่วนแบบ B นั้นเป็นการออกแบบพิเศษในกรณีที่การทำงานสภาพปกติไม่สะดวกหรือเหมาะกับโรงงานที่มีพื้นที่จำกัด

พาเลทพลาสติกแบบ C  เป็นแบบทำงานในแนวดิ่ง โดยพลาสติกเหลวจะถูกฉีดลงในแนวดิ่งเข้าในแม่แบบในแนวตั้งฉากกับระนาบเปิดปิดแบบ
Plastic palletsแบบ D  ป็นแบบหัวฉีดอยู่ในแนวดิ่ง พลาสติกไหลเข้าแบบในแนวตั้งฉากกับทิศทางเปิดปิดแบบหรืออยู่ในแนวเดียวกับระนาบของแม่แบบเครื่องฉีดแนวดิ่งแบบCและ D โดยปกติจะออกแบบไว้สำหรับการฉีดหุ้มชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ เช่น ด้ามมีด ด้ามไขควง ฯลฯ เป็นต้นเครื่องฉีดพลาสติกเครื่องฉีดพลาสติกแบบต่าง ๆโดยทั่วไปจะประกอบด้วยส่วนสำคัญอยู่ 3 ส่วน คือ ชุดฉีด ชุดปิดเปิดแม่พิมพ์ และฐานเครื่องโครงสร้างและการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ

1. ชุดฉีดพลาสติก(Injection Unit)

การทำงานของชุดหัวฉีด เม็ดพลาสติกที่อยู่ในกรวยเติมจะค่อย ๆ ลดลงเมื่อสกรูหมุนพาเม็ดพลาสติกออกไปที่กระบอกสูบ และเม็ดพลาสติกก็จะหลอมละลายในกระบอกสูบด้วยความร้อนจากฮีทเตอร์ (Heater) สกรูจะทำหน้าที่คลุกเคล้าเม็ดพลาสติกที่ละลายแล้วให้เป็นเนื้อเดียวกัน พร้อมกับขับดันโดยแรงดันไฮดรอลิคให้พลาสติกพุ่งออกจากหัวฉีดเข้าสู่แม่พิมพ์


เครื่องฉีดพลาสติก

ชื่อ

หน้าที่การทำงาน

1. กรวยเติม (Hopper)

รับเม็ดพลาสติกเพื่อเติมเข้ากระบอกฉีด

2. กระบอกฉีด (Barrel)

เป็นห้องที่เก็บพลาสติกซึ่งมีฮีทเตอร์ฝังอยู่

3. ฮีทเตอร์ (Heater)

สร้างความร้อนให้ฮีทเตอร์หลอมละลาย

4. สกรู (Screw)

หมุนพาให้พลาสติกเคลื่อนที่ และคลุกเคล้าพลาสติกให้เป็นเนื้อเดียวกัน

5.หัวฉีด (Nozzle)

ฉีดพลาสติกที่ออกจากกระบอกสูบเข้าสู่แม่พิมพ์

6. ชุดไฮดรอลิค(Hydraulic)

ให้ชุดฉีดเคลื่อนที่เข้า-ออกจากแม่พิมพ์


Last Updated ( 04 มีค 2012 - 03:13 PM )


 

images\stories\flash\banner_click

 

images\stories\flash\banner_click

 


 

     
www.000webhost.com